+371 26311011    E-pasts: Sanda@kiparunams.lv

Par pirmsskolu

No 2009.gada Ikšķiles novadā darbojas privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Ķiparu nams”. Iestāde īsteno unikālu licencētu pirmsskolas izglītības programmu ar Montesori pedagoģijas metodi, integrējot “Latviešu ābecei”, ekoskolas un “STOP 4-7 sociālo prasmju treniņu” principus. Pirmsskolā notiek kokapstrādes, keramikas, koklēšana, kanisterapijas (nodarbības ar suņiem), angļu valodas nodarbības u. c. aktivitātes.

Pirmsskolā ir sešas bērnu grupas, kuras apmeklē 72 bērni vecumā no 1,5 līdz 7 gadiem.  10 pedagogi aizrauj bērnus zināšanu ceļojumos un 9 pedagogu palīgi palīdz apgūt tik vajadzīgās patstāvības un pašaprūpes prasmes. Psihologs un logopēds ir atbalsts ģimenēm.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Elodeja” ir privātā pirmsskolas izglītības iestādes “Ķiparu nams” dibinātājs un īsteno sociālās uzņēmējdarbības principus. “Ķiparu nama” darbinieku kolektīvs no 2010.gada organizē Ziemassvētku labdarības pasākumus, nodarbības, nometnes u.c. aktivitātes Ikšķiles novada pašvaldības maznodrošinātajām, audžuģimenēm un cilvēkiem ar attīstības un kustību traucējumiem.

Pirmsskola ir aktīvs Ikšķiles novada uzņēmējs un 2012.gadā ir saņēmis Ikšķiles novada Gada balvu.

“Ķiparu nams” ir biedrs biedrībās: “Ikšķiles uzņēmēju biedrība” (INUB), “Latvijas Montesori asociācija” un publisko un privāto partneru biedrībā “Zied zeme”.

 

Kolektīvs

Sanda Reikmane

Dibinātāja un vadītāja

Izglītība: Latvija universitāte, sociālā pedagoģija.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, mājturības, mājsaimniecības, vizuālās mākslas skolotājs.
Kurss LU Med. Fak. Montesori medicīniskā pedagoģija. Internacionālā attīstības rehabilitācijas akadēmija Minhene/ Vācija; LU Medicīnas fakultāte Sociālās pediatrijas centrs, Rīga/ Latvija.
Kurss LU “Programma “ Sociālo prasmju trenēšana 4-7 gadus veciem bērniem”/ (STOP 4-7).
Regulāri tiek papildinātas zināšanas konferencēs, kursos un semināros par Montesori pedagoģiju, autismu un citiem attīstības traucējumiem, psiholoģiju, personāla vadību u.c.

Moto:
“Radi SAVU pasauli! Šī pasaule cilvēkam ir par lielu. Radi savu mazo! Lielā sastāv no mazajām. Kur ir tava mazā? Veido to no zemeņu stādiem. Vai no tērauda dzirkstelē. Veido no dzejoļu rindām un no keramikas māliem. Tai nav jābūt lielai, bet tai jābūt bagātai! Un tai nav jābūt skatlogā izstādītai, bet, ja tevi atrod ciemiņš, lai to vari pacienāt. Lai paliek krāsaina dzirkstele no tavam glazūrām viņā.” /Imants Ziedonis/

Alīna Šuste

Izglītība: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, pirmsskolas un sākumskolas skolotāja.
Kurss LU Montesori pedagoģijā un Montesori medicīniskajā pedagoģijā, bērniem vecumā no 3 – 6 gadiem (Internacionālā attīstības rehabilitācijas akadēmija Minhene/ Vācija; LU Medicīnas fakultāte Sociālās pediatrijas centrs, Rīga/ Latvija.
Kurss “Bērnu un pusaudžu uzvedības problēmas, uzmanības traucējumi un hiperaktivitāte:kognitīvi biheiviorālās terapijas pieeja”.
Kurss LU “Programma ” Sociālo prasmju trenēšana 4-7 gadus veciem bērniem”/STOP 4 – 7.
Darba pieredze Ķiparu namā: no 2010.gada.
Balva “Ķiparu nama” 2016. gada pedagogs.
Vairākus gadus treneris grupā “Stop 4-7 Sociālo prasmju treniņi bērniem”.

“Bērnus vienmēr sagaidu ar smaidu, augstu vērtēju savstarpēju cieņu, un komplimenti ikdienā nekad nevar būt par daudz.”

Moto: Tas ir ļoti svarīgi – laiku pa laikam Kļūt mazam, lai augtu liels. /Imants Ziedonis/

Ginta Ķimene

Izglītība: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, pirmsskolas izglītības skolotāja.
Kurss Montesori pedagoģijā un Montesori medicīniskajā pedagoģijā bērniem vecumā no 3- 6 gadiem (Internacionālā attīstības rehabilitācijas akadēmija Minhene/ Vācija; LU Medicīnas fakultāte Sociālās pediatrijas centrs, Rīga/ Latvija.
Programmas “Latviešu ābece”, KLKI latviskās, integrētās programmas un mācību līdzekļu aprobācijas pedagogs.
Papildinu profesionālo izaugsmi apmeklējot seminārus un kursus.
Darba pieredze Ķiparu namā: no 2011. gada.
Balva “Ķiparu nama gada pedagogs” 2015. gads

Moto: Bērns seko saviem attīstības likumiem un, ja mēs vēlamies palīdzēt viņam augt, mums ir jāseko viņam. /Marija Montesori/

Inese Hermane-Ulase

Izglītība: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, pirmsskolas izglītības skolotājs.
Kurss ”Montesori pedagoģija darbā ar 3 līdz 6 gadu veciem bērniem”, PPII Pētnieku darbnīca.
Darba pieredze Ķiparu namā: no 2011. gada.

“Daudzus gadus esmu strādājusi ar pašiem mazākajiem Ķipariņiem un palīdzējusi viņiem uzsākt bērnu dārza gaitas. Tādēļ īpaši mīļi ikdienā ir Marijas Montesori vārdi – “Palīdzi man izdarīt pašam”. Bet uz dzīvi raugoties…”

Moto: Bērns ir kā taurenis vējā. Daži spēj lidot augstāk kā citi, bet katrs no viņiem lido tik labi, cik spēj. Kāpēc salīdzināt citu ar citu? Katrs ir īpašs! Katrs ir skaists! /Marija Montesori/

Andželika Mačerniece

Izglītība: Montesori pedagogs, Integratīvs bērnu izglītības un attīstības centrs “Montessori bērnu māja”.
Programmas “Latviešu ābece”, KLKI latviskās, integrētās programmas un mācību līdzekļu aprobācijas pedagogs.
Darba pieredze Ķiparu namā: no 2012.gada.
Balva “Ķiparu nama” 2015. gada pedagoga palīgs;
Balva “Ķiparu nama” 2016. gada pedagogs.
“Iedvesmo darbs ar bērniem. Protu nodibināt kontaktu un atrast kopīgu valodu ar bērniem un vecākiem. Esmu mierīga un pozitīvi domājoša.”

Moto: “Kur būs Tava sirds, tur būs Tavas bagātības”.

Laura Stolere

Izglītība: Vidzemes augstskola, komunikācija un sabiedriskās attiecības.

Latvijas Universitāte, apgūst pirmsskolas izglītības kvalifikāciju.

Kurss Montesori pedagoģija darbā ar 3 līdz 6 gadu veciem bērniem”, PPII Pētnieku darbnīca.

Darba pieredze Ķiparu namā: no 2013.gada.

“Audzinot trīs meitas iedvesmojos no Marijas Montesori pedagoģijas metodēm un izlēmu pilnībā mainīt savu profesiju un kļūt par Montesori pedagogu, lai motivētu bērnus būt patstāvīgiem un ar interesi un prieku mācību procesā atklāt pasauli.”

Moto:
Katrai dienai ir uzliesmojums. Ja tu visu dienu esi gājis un neesi to redzējis, tad gaidi. Nemirkšķini acis. Varbūt tas notiek tai brīdī, kad tavas acis aizmirkšķinās. /Imants Ziedonis/

Evita Karzubova

Izglītība: Latvijas Universitāte, vadībzinātne.
Latvijas Universitāte, apgūst pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikāciju.
Kurss  mūzikas mācību programma “Praktiskā Montessori pedagoģija”, Integratīvs bērnu izglītības un attīstības centrs “Montessori bērnu māja”.
Darba pieredze Ķiparu namā: no 2016.gada.
Balva “Ķiparu nama” 2017. gada pedagoga palīgs.

Moto:
Tu vari paļauties uz likteni un domāt, ka tava mūža melodija jau sacerēta, bet neaizmirsti, ka katru skaņdarbu var nospēlēt tūkstoš veidos.

 

Zita Zariņa

Izglītība:  Latvijas Universitātes, pirmsskolas un sākumskolas pedagogs.
Latvijas Universitātes tālākizglītības programmā apgūst “Montesori medicīniskās pedagoģijas kurss”.
Darba pieredze Ķiparu namā: no 2015.gada.

Moto: Runāt ar bērniem tā it kā viņi būtu visgudrākie, laipnākie, skaistākie un burvīgākie cilvēki un zemes, jo viņi kļūs par to, kam viņi tic!

Linda Sauka

Izglītība: Latvijas Universitātē apgūst pirmsskolas un sākumsskolas pedagoga kvalifikāciju.
PPII Pētnieku darbnīcā apgūst kursus “Montesori pedagoģija darbā ar bērniem 3 – 6 gadu vecumam”.
Darba pieredze Ķiparu namā: no 2015.gada gada.

Moto: Palīdzēt bērnam pašam iepazīt vēl neiepazīto, apgūt neapgūto, pārvarēt agrāk nepārvarēto, piepildot apkārtējo vidi ar rūpēm, atbalstu, mieru un mīlestību.

Anita Rudzīte

Izglītība: Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, pirmsskolas izglītības skolotājs.
PPII Pētnieku darbnīcā apgūst kursus “Montesori pedagoģija darbā ar bērniem 3 – 6 gadu vecumam”.
Darba pieredze Ķiparu namā: no 2017. gada.

Moto: Ūdens pile saārda akmeni nevis ar spēku, bet gan ar neatlaidību (Autors nezināms)

Santa Ivanova

Izglītība: Latvijas Universitātē apgūst pirmsskolas un sākumskolas skolotāja kvalifikāciju.
Darba pieredze Ķiparu namā: no 2016. gada.

Moto: “Katru dienu esi atvērts jauniem piedzīvojumiem un situācijām, kas tevi sagaida ik dienu!”