+371 26311011    E-pasts: Sanda@kiparunams.lv

AIZVADĪTS NOVADU APVIENĪBAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀŽU DARBINIEKU SEMINĀRS “KOMPETENCĒS BALSTĪTS SATURS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBĀ”

22. februārī Ikšķiles novada izglītības iestādēs notika novadu apvienības pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku pieredzes apmaiņas seminārs, kuru organizēja Ikšķiles novada pašvaldības Izglītības, sporta un jaunatnes lietu pārvalde.

Semināra pirmajā daļā pedagogi pēc izvēles viesojās pirmsskolas izglītības iestādē “Urdaviņa”, privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “Ķiparu nams” un Ikšķiles Brīvajā skolā.

PII “Urdaviņa” dalījās pieredzē par tēmu “Kompetenču pieeja mācību saturā”, kas saistīta ar valstī īstenoto Valsts izglītības satura centra izglītības satura reformas projektu, kurā kā pilotskola piedalās arī PII ”Urdaviņa”. Semināra ietvaros bērnudārza darbinieki dalījās savā pieredzē, kā mācību procesa organizēšanā aktivizēt caurviju prasmi – sadarbība un līdzdalība. Tās ieviešanas mērķis ir vērsts uz bērnu prasmi  mācīties,  savstarpēji sadarbojoties  un darbojoties kā atbildīgiem sabiedrības locekļiem. Pedagogiem tika piedāvāta iespēja vērot atklātās nodarbības. PII “Urdaviņa” apmeklēja 39 pedagogi no dažādām novadu pirmsskolas izglītības iestādēm.

Savukārt PPII “Ķiparu nams”, kas praktizē  Marijas Montesori pedagoģisko metodi, integrējot “Latviešu ābeces”, Eko-skolas un “STOP 4-7” programmas, seminārā dalījās pieredzē, iztirzājot  M.Montesori pedagoģiskās metodes aspektus jaunā izglītības satura kontekstā. Kā atklāja iestādes vadītāja Sanda Reikmane, Montesori metode spilgti parāda, ka bērnudārzā ar kompetenču pieeju tiek strādāts jau deviņus gadus: “Lasot jauno kompetenču pieejas programmu izglītībā, pārliecinos, ka mēs ikdienā jau to īstenojam. Montesori metode ir vērsta uz katra bērna  individuālajām vajadzībām, cieņpilnu attieksmi pret bērnu. Šajā procesā pedagogs ir tikai kā palīgs, nevis tas, kurš nosaka, kas jādara.”  Pateicoties šai metodikai,  bērns var pats izvēlēties materiālus, nodarbes, atbilstoši interesēm un sensitīvajam periodam, kuram viņš ir gatavs. Pēc atklātajām nodarbībām Reikmanes kundze sniedza īsu ieskatu pirmsskolas izglītības iestādes darbībā.

Arī Ikšķiles Brīvajā skolā  pedagogiem bija iespēja iepazīties ar skolas piedāvātajām alternatīvās izglītības metodēm, kurās izmantot principu – mācīšanās ārā, mācīšanās darot.

Semināra otrā daļa aizritēja Ogres tehnikumā, kur tās ieskaņā klātesošos uzrunāja Ikšķiles novada domes priekšsēdētāja vietnieks Česlavs Batņa un Izglītības darba speciāliste Liene Šmite. Pēc tam notika Sandras Āzenes vieslekcija par tēmu: “Kompetenču pieejas saistība ar Montessori pedagoģijas pamatnostādnēm un reālo atgriezenisko saiti, pašvērtējumu.”

Novadu apvienības pirmsskolas izglītības iestāžu darbinieku semināru kopumā apmeklēja 80 pedagogi. Pēc lekcijas noklausīšanās pedagogi saņēma apliecību par apgūtu pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Kompetencēs balstīts mācību saturs pirmsskolā.”

http://www.ikskile.lv/index.php/izglitiba/81-joomla/izglitiba/6494-aizvadits-novadu-apvienibas-pirmsskolas-izglitibas-iestazu-darbinieku-seminars