Mūsu vērtības

Intelekts

Mūsdienīga, kvalitatīva izglītība ir pamats visai cilvēka dzīvei.

Atbildība

Cieņpilna attieksme pret bērnu - Jūsu pašu dārgāko.

Mīlestība

Attiecību un veiksmīgas sadarbības pamats.

''Montessori is an education for independence, preparing not just for school, but for life."

" Montessori ir uz patstāvību virzoša izglītība, sagatavojot ne tikai skolai, bet dzīvei."

Marija Montesori.

Gadu pieredze
Laimīgi bērni
Apmierināti vecāki