+371 26311011    E-pasts: Sanda@kiparunams.lv

SĀKUSIES APMĀCĪBU PROGRAMMA “STOP 4-7” – PALĪDZĪBA BĒRNIEM AR UZVEDĪBAS PROBLĒMĀM, VIŅU VECĀKIEM UN PEDAGOGIEM

7.februārī Veselības un sociālo lietu pārvaldē notiek bezmaksas atbalsta programmas apmācības speciālistiem „Sociālo prasmju treniņš 4-7 gadīgiem bērniem”, kas veidota sadarbībā ar Latvijas Universitāti, adaptējot Latvijā Beļģijas uzvedības terapijas programmu “STOP 4-7” un  balstīta psiholoģijas pētījumos un kognitīvi biheiviorālās terapijas principos.

Programma vērsta uz nevēlamajā uzvedībā iesaistīto visu trīs pušu – bērnu, viņu vecāku un pedagogu – uzvedības maiņu, un pētījumi rāda, ka tieši šāds sadarbības modelis dod visefektīvākos rezultātus uzvedības problēmu mazināšanā.

Pirms lekcijas klātesošos uzrunāja privātās pirmsskolas izglītības iestādes “Ķiparu nams” vadītāja Sanda Reikmane- apmācību programmas iniciatore Ikšķiles novadā. Viņa uzsvēra, ka ir ļoti svarīgi laicīgi diagnosticēt un novērst bērnu uzvedības traucējumus. Veiksmi nodarbībās novēlēja arī Inese Lapsiņa, Mg.psych., LU psiholoģijas doktorante, KBT terapeite, STOP programmas bērnu, vecāku un pedagogu trenere, kā arī  Veselības un sociālo lietu pārvaldes vadītāja Gunda Gunta Rudene.

Apmācību programmas pirmās nodarbības ietvaros notika Dr.psych., doc. Ģentes Universitātes lektora, programmas STOP 4-7 autora un trenera Wim de Mey  lekcija.

Apmācību programmā piedalās pirmsskolas un sākumskolas pedagogi, speciālie pedagogi, sociālie darbinieki, psihologi, un citi interesenti. Dalībnieki saņems A līmeņa profesionālās kvalifikācijas pilnveides apliecību.

Latvijā un ārzemēs veiktie pētījumi pierāda, ka uzvedības problēmas var novērst, jau no četru gadu vecuma intensīvi trenējot bērnu sociālās prasmes un vienlaikus stiprinot vecāku un pedagogu iemaņas disciplinēt bērnus. Tas ir svarīgi, lai nepieņemama un kaitnieciska uzvedība, noteikumu pārkāpumi un agresīva rīcība neturpinātos arī skolas un jauniešu vecumā. Būtiski, ka uzvedības problēmas ne vienmēr nozīmē tikai apkārtējiem redzamu, traucējošu uzvedību – psiholoģijā par uzvedības grūtībām tiek dēvēta arī, piemēram, trauksme, pārlieku liela kautrība, grūtības saskarsmē, problēmas atpazīt un paust emocijas, kas apgrūtinoši ir pašam bērnam un kaitē bērna emocionālajai veselībai ilgtermiņā.

http://www.ikskile.lv/index.php/izglitiba/81-joomla/izglitiba/6454-sakusies-apmacibu-programma-stop-4-7-palidziba-berniem-ar-uzvedibas-problemam-vinu-vecakiem-un-pedagogiem