Kokapstrāde

Kokapstrādes pedagogs Ainārs Sviķis

Izglītība: Mēbeļu galdnieks. 17 gadus vada alternatīvās pirmsskolās kokapstrādes nodarbības.
Darba pieredze Ķiparu namā: no 2013.gada.
“Ir prieks, ja bērnam vari iemācīt radīt kaut ko savām rokām, iegūt pirmās darba iemaņas apstrādājot koku.”
Moto: Katrā cilvēkā ir apslēpts kāds dārgums – talants, un palīdzēt otram to sevī atklāt, jo pats ne vienmēr to spēj! Un novērtēt patiesās vērtības, atšķirt pelavas no graudiem!