Angļu valodas pulciņš

Angļu valodas pedagogs Dagnija Veisbuka

Izglītība: RPIVA augstākā profesionālā izglītība, divas specialitātes – angļu valodas skolotājs pamatskolā un izglītības darba vadītājs. RPIVA sociālo zinību maģistra grāds skolvadībā.

“Angļu valodas nodarbībās mēs caur kartītēm un dziesmām iepazīstam svešvalodu, izjūtot to ar dažādu tematu palīdzību. Ik nodarbību sākam un beidzam ar dziesmu. Mēs runājam trīs valodās – latviešu, angļu un mūzikas.”