Eko-skola

 

Noderīgas saites:
http://www.videsfonds.lv/lv/ekoskolas

Pirmo reizi – salidojums pirmsskolām Ekoskolu programmā

Kā par vides jautājumiem stāstīt pašiem jaunākajiem audzēkņiem un kā vides izglītība var palīdzēt īstenot kompetenču pieeju pirmsskolās? Atbildes uz šiem un citiem saistītiem jautājumiem pedagogi guva īpašā pirmsskolām veltītā plašā pasākumā š.g. 19. jūnijā Stopiņu novada domes pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Pienenīte”.

Vairāk nekā 100 dalībnieku no kopskaitā 51 izglītības iestādes (vairāk nekā 70% no visām Ekoskolu programmā iesaistītajām PII), tai skaitā PPII “Ķiparu nams” pulcējās vienā no gaidītākajiem pasākumiem, kurā uzmanība tika vērsta Ekoskolu programmas mērķu īstenošanai, pielāgojoties mācību specifikai pirmsskolas izglītības iestādēs. Ekoskolu programmas koordinators Latvijā un salidojuma organizētājs Daniels Trukšāns skaidro: “Viens no pirmsskolas izglītības mērķiem ir palīdzēt bērniem gūt pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to savstarpējo mijiedarbību. Ekoskolu programma ir lielisks instruments, kas var palīdzēt šo mērķi sasniegt. Šis ir pirmais šāda veida un mēroga vides izglītības pasākums pirmsskolām, kas sniegs iespēju dalīties ar vērtīgo pieredzi, kas uzkrāta gan Ekoskolu programmā, gan projektā “Kompetenču pieeja mācību saturā”, kā arī gūt jaunas zināšanās un idejas turpmākam darbam.”

Salidojuma dalībnieku vidū bija gan pedagogi ar plašu pieredzi Ekoskolu programmā, gan pārstāvji no iestādēm, kas programmai pievienojušās tikai šī gada pavasarī. Ar dažādiem praktiskiem piemēriem un pieredzes apmaiņas aktivitātēm pedagogi iepazinās ar iespējām iesaistīt bērnus, audzinātājus un ģimenes Ekoskolu tēmu daudzpusīgā izpētē un ar šo darbu panākt arī uzskatāmas praktiskas izmaiņas.