Mūzika

Mūzika pedagoģe Evita Karzubova 

Izglītība: Latvijas Universitāte, vadībzinātne.
Latvijas Universitāte, apgūst pirmsskolas izglītības skolotāja kvalifikāciju.
Kurss  mūzikas mācību programma “Praktiskā Montessori pedagoģija”, Integratīvs bērnu izglītības un attīstības centrs “Montessori bērnu māja”.

“Esmu priecīga, ka man ir tā iespēja, palīdzēt bērniem iepazīt, kaut nelielu daļiņu no plašās  mūzikas pasaules. Kopā ar bērniem  muzicējam un eksperimentējam, dziedam un ejam rotaļās, ritmizējam un klausāmies skaņdarbus, gūstot  prieku par pašu mācīšanās procesu.”
Kā teicis Platons: ”Mūzika apgaro visu pasauli, dod dvēselei spārnus, veicina iztēles lidojumu; mūzika atdzīvina un iepriecina visu eksistējošo…To var nosaukt par visa skaistā un cildenā iemiesojumu”.