Jaunās estrādes atklāšana

Šī gada 1.otobrī Ikšķilē, privātajā pirmsskolas izglītības iestādē “Ķiparu nams” tika svinēti lieli svētki. Sendienās latvieši rudens saulgriežos Miķeļdienā svinēja ražas svētkus, gluži kā ražas svētki tie bija “Ķiparu namā”. 

“Vairāk kā pirms 7 gadiem, organizējot un svinot svētkus- sapņoju, cik tas būtu labi, ja šeit būtu estrāde. Gandrīz visi projekti ir izsapņoti. Tāpēc, ja jums ir savi sapņi- domājiet, runājiet par tiem un, ja tam tā būs jānotiek, tad durvis atvērsies. Šie sapņi un idejas pie manis nāk pateicoties burvīgiem bērniem, viņu vecākiem un labākajiem kolēģiem pasaulē,” atzina S. Reikmane.

LEADER projekts tika realizēts sadarbībā ar publisko un privāto partnerattiecību biedrību “Zied zeme” un tās vadītāju Lindu Cīruli, Lauku atbalsta dienestu un tā Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāju Solvitu Ķikāni, Ikšķiles pašvaldību un tās Attīstības nodaļas vadītāju Dinu Varslavāni, “Silver standart House” būvniekiem.

Estrāde tapusi biedrībai “Ķiparu nams” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” Publisko un privāto partnerattiecību biedrības “Zied zeme” Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015-2020 līdzfinansēto projekta “Multifunkcionālā brīvdabas estrāde “Vasaraudži”” Nr. 20-04-AL02-A019.2202-000012 ietvaros.