Koklēšanas pulciņš

Koklēšanas pulciņa pedagogs Ilze Vecmane

Izglītība: Latvijas Universitāte, filoloģija.

Kurss “Praktiskā Montessori pedagoģija”,  Integratīvs bērnu izglītības un attīstības centrs “Montessori bērnu māja”. Papildinu profesionalo izaugsmi programmā “Tradicionālo instrumentu spēle”, biedrība “Skaņumāja”.

Darba pieredze “Ķiparu namā”: no 2015. gada.

“Kokles skaņas uz mums iedarbojas īpaši – tās līdzsvaro cilvēku un liek dziedāt dvēselei. Koklējot  vienlaicīgi tiek nodarbināti gan prāts, gan dzirde, gan sīkā motorika, gan kustību koordinācija.”

Koklējam nelielās grupās,- 2 līdz 4 bērni vienlaicīgi. Piemērotākais vecums kokles apgūšanai ir pieci, seši gadi, bet pirmos soļus var apgūt arī četrgadnieki.

“Prieks, ka koklēšanu turpina trīs mūsu bijušās pirmsskolas audzēknes. Šīm meitenēm jau  pašām ir savas lielās kokles, un viņas drīz būs gatavas spēlēt un improvizēt patstāvīgi.”