Labdarības “Gadu mijas” pasākums

2.janvārī Veselības un sociālo lietu pārvaldē notika audžuģimeņu un ģimenēm ar bērniem invalīdiem jaungada eglītes pasākums, kurā piedalījās 80 bērni.
Pasākuma pirmajā daļā bērniem bija iespējams  darboties dažādās darbnīcās- cept piparkūkas, veidot dekorus, kā arī nofotografēties un veikt sejas vai ķermeņa apgleznošanu.
Savukārt pasākuma otrajā daļā kopā ar pasaku tēliem bērni devās jautrās rotaļās un saņēma dāvanā saldumus.
Jau tradicionālo audžuģimeņu un ģimeņu ar bērniem invalīdiem eglīti organizēja Ikšķiles novada pašvaldība sadarbībā ar Ikšķiles novada uzņēmēju biedrību, kuru pārstāvēja PPII “Ķiparu nams” vadītāja Sanda Reikmane, un Ikšķiles jaunieši.

https://www.ikskile.lv/index.php/lv/jaunumi/jaungada-eglite