Pakalpojums – logopēds

Audiologopēde / agrīnās attīstības logopēde Evija Lazdiņa

Izglītība: Liepājas Universitāte, profesionālais bakalaura grāds logopēdijā, kvalifikācija -skolotājs logopēds.
Liepājas Universitātes profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma : Agrīnās attīstības logopēds.
Rīgas Stradiņa universitāte: Veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē, kvalifikācija- audiologopēds.

Kurss “Praktiskā Montessori pedagoģija”, Integratīvs bērnu izglītības un attīstības centrs “Montessori bērnu māja”.

Kurss / prakstizējošais pārbaudes materiāls : Minhenes funkcionālās attīstības diagnostika logopēdijā 2. un .3 dzīves gadam.
Kurss / prakstizējošais pārbaudes materiāls : Agrīnās lasītprasmes pārbaudes sistēma DIBELS Next.
Kurss : profesionālie teipošanas kursi “K -Taping” logopēdijā .

Valodas attīstībā ir vairākas valodas apguves pakāpes. Jau no bērna pirmajām dzīves dienām sāk veidoties iemaņas dzimtās valodas skaņu izteikšanā un attīstās fonemātiskā uztvere (spēja atšķirt uztveramās skaņas). Tālāk bērns apgūst vārdu, veidojas vārdu krājums, priekšstati par teikuma veidošanos, un pēc tam tiek apgūta literārā valoda gan runas, gan rakstu formā.

Logopēda nodarbībās tiek vingrināta sejas muskulatūra, lūpas, mēle, veicot dažādus artikulācijas vingrinājumus. Tiek vingrināta arī pirkstu sīkā muskulatūra. Nodarbībās tiek paplašināts vārdu krājums, attīstīta runas dzirde, nostiprināts elpošanas un balss aparāts un veicināts domāšanas process, tiek apgūti gramatikas pamati.

Nodarbības notiek spēļu veidā, lai bērnam rodas pārliecība, ka to ir izdarījis pats. Pēc Marijas Montesori vārdiem “Palīdzi man pašam to paveikt!”