Sports

Sporta pedagogs Inese Hermane – Ulase

Izglītība: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, pirmsskolas izglītības skolotājs.
Darba pieredze Ķiparu namā: no 2011.gada.

Kustības ir viena no mūsu organisma vitālajām vajadzībām. Palūkojieties uz mazu bērnu: viņš vienmēr ir kustībā. Jo mazāks bērns, jo vairāk viņam nepieciešams attīstīt kustības. Tāpēc īstenojot vispārējās pirmsskolas izglītības programmas mērķus un uzdevumus,  ko nosaka valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijas, kā arī pielietojot Montesori metodes, balstāmies uz pārliecību, ka bērns mācās, esot kustībā.  Kustību apvienošana ar pieaugušā paraugu, interesantu inventāru un rotaļnodarbībām, veicina bērna emocionalitāti un līdz ar to — intelektuālo attīstību, paātrina valodas apguvi, stimulē arī citus psihiskos procesus un īpašības: domāšanu, atmiņu, uzmanību, gribu.
Savās nodarbībās integrējam “Latviešu ābeces” mācības –  ik rītu vingrojam ar dainām. Montesori vingrinājumu “iešanu pa līniju” un vingrojam izmantojot jogas elementus. Atbilstošos laika apstākļos nodarbības notiek āra pļaviņā. Kā arī ikdienā veicam garas pastaigas un baudām kustību brīvību tuvējā mežiņā.