Saulgrieži

Sit, Jānīti, vara bungas
Sētas staba galiņā,
Lai trīc visa tautu zeme,
Lai dzird mani bāleliņi.
Liels paldies Ilzei Vecmanei un folkloras kopai “Josta” par līgo dziesmām! Paldies Evitai Karzubovai par dziesmu mācīšanu un Andželikai Mačerniecei par svētku organizēšanu!