Sociālais uzņēmums saņem ALTUM grantu

Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai” ietvaros Attīstības finanšu institūcija ALTUM piešķīra grantu sociālajam uzņēmumam SIA “Elodeja”. Ar saņemto finanšu atbalstu uzņēmums attīstīs Privātas Montesori sākumskolas “Ķiparu nams” izveidi un darbību.

Uzņēmuma mērķis ir turpināt kvalitatīvas pirmsskolas izglītības sniegšanu, izveidot esošo audzēkņu pāreju sākumskolā, piesaistīt jaunus audzēkņus, kuriem piemērota Montesori pedagoģija, kā arī turpināt kopienas stiprināšanu un izglītošanu ar izglītojošiem semināriem, radošām nodarbēm un kursiem.