Tikšanās ar Moldovas Republikas vēstnieku

http://www.ikskile.lv/index.php/vairak-rakstu-jaunumi/78-joomla/pasvaldiba/7043-moldovas-republikas-vestnieka-latvija-vizite-ikskile